Algemene Voorwaarden

Multi Functioneel Centrum ‘t Dorpshuis Julianadorp

U heeft een ruimte gereserveerd in het Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Dorpshuis te Julinanadorp. Uw reservering is vastgelegd in een contract. Deze algemene voorwaarden zijn een bijlage bij dit contract en zijn van toepassing op de huur van de zaal in het MFC.

Artikel 1 : Contactpersonen

Stichting Beheer MFC Julianadorp is de verhuurder. Het Beheer van het MFC is het contact namens de verhuurder. De overeenkomst voor het huren van een ruimte in het MFC sluit het beheer, namens de verhuurder, af met één contactpersoon, die de hurende partij vertegenwoordigt. Deze contactpersoon, hierna de huurder genoemd,  bespreekt met het Beheer de details over de invulling van de periode dat de huurder de ruimte huurt, hierna de huurperiode genoemd, en de activiteit die in de ruimte gaan plaatsvinden. De personen die deelnemen aan deze activiteit zijn de gasten van de huurder.

Artikel 2 : Ondersteuning door vrijwilligers

Het Beheer bepaalt, aan de hand van het aantal gasten, hoeveel vrijwilligers (bhv opgeleid) er noodzakelijk zijn voor ondersteuning tijdens de huurperiode. De kosten voor deze ondersteuning komt bovenop de huurprijs voor de ruimte.

Atrikel 3 : Huurperiode

De huurperiode is minimaal een dagdeel van vier uur. Om de ruimte voor te bereiden voor de activiteit tijdens de huurperiode, kan in overleg met het Beheer voor aanvang van de huurperiode de ruimte in gebruik worden genomen. Het Beheer houdt zich het recht voor om van voorgenoemde af te wijken, zodra er andere verplichtingen zijn die de beschikbaarheid van de gehuurde ruimte eisen.

Artikel 4 : Extra kosten

Zodra de huurder afwijkt van de in artikel 3 gestelde eisen, dan brengt de verhuurder per uur dat de huurder de huurperiode overschreidt, 25% van de huurprijs in rekening.

Artikel 5 : Gebruik keuken en apparatuur

Het is de huurder toegestaan om de keuken en de daarin aanwezige apparatuur te huren, onder voorwaarde dat de huurder door het Beheer is geïnstrueerd over het gebruik van deze faciliteiten. Voor aanvang van de activiteit controleren de vrijwilliger en de huurder de status van keuken en apparatuur. Na afloop van de huurperiode gebeurt hetzelfde. Schade aan keuken en/of apparatuur komt ten laste van de huurder.

Artikel 6 : Annulering

De huurder kan de huur alleen schriftelijk annuleren, eventueel via een E-mail aan het Beheer. Wanneer de huurder de huur annuleert, brengt de verhuurder kosten in rekening afhankelijk van het moment van annulering. Hierbij gelden de volgende percentages:

 • Annulering meer dan een maand voor de huurperiode – 0% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering minder dan een maand, maar meer dan veertien dagen voor de huurperiode – 15% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering minder dan veertien dagen maar meer dan zeven dagen voor de huurperiode – 35% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering minder dan zeven dagen, maar meer dan drie dagen voor de huurperiode – 60% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering minder dan drie dagen maar meer dan 24 uur voor de huurperiode – 85% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering 24 uur of minder voor de huurperiode – 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 : No-Show

Wanneer de huurder in het geheel niet op komt dagen, is deze verplicht om 100% van de kosten te betalen, aangevuld met de extra kosten die de verhuurder heeft gemaakt om de ruimte in gereedheid te brengen. No-Show gaat in op het moment dat de huurder één uur na het beoogde begin van de huurperiode.

Artikel 8 : Algemene  rechten en plichten van de verhuurder

 • De verhuurder is verplicht om de ruimte cf. de overeenkomst op het gestelde tijdistip en met de toegezegde ondersteuning te verhuren aan de huurder;
 • De verhuurder heeft het recht om de verhuur te beëindigen wanneer, de huurder of gasten van de verhuurder, de huis- en/of (algemene) gedragsregels overschrijden;
 • De verhuurder is verplicht om de verhuur op te zeggen, zodra er volgens het openbaar gezag gegronde vrees is voor de verstoring van de openbare orde;
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van de huurder en de gasten van de huurder.

Artikel 9 : Algemene verplichtingen van de huurder

 • De huurder en zijn gasten zijn verplicht om zich aan de huis- en gedragsregels binnen het MFC te houden en de aanwijzingen van de vrijwilligers van het MFC op te volgen;
 • De huurder en zijn/haar gasten zijn verplicht om de aanwijzingen van de ingezette vrijwilliger(s) in het kader van de wettelijke plichten van de verhuurder omtrent o.a. veiligheid, identificatie, voedselveiligheid en hygiëne op te volgen.